Przyczyniliśmy się do bezpieczniejszej zimy w Schronisku !