II miejsce na Spartakiadzie!

II miejsce na Spartakiadzie!