Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 – 8.30 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę
8.30 – 9.00 Zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
ŚNIADANIE
Zabiegi higieniczne po śniadaniu.
9.00- 9.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą wg planów miesięcznych. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatyw przez dzieci.
9.45 – 10.00 Czynności organizacyjno porządkowe.
10.00 – 11.00 Pobyt na świeżym powietrzu : spacery, gry i zabawy .Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne w salach.
11.00 – 11.30 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
11.30 – 12.30 Zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
OBIAD
Zabiegi higieniczne po posiłku.
12.30 – 13.00 Odpoczynek poobiedni. Wyciszenie organizmu (bajki , muzyka relaksacyjna ).
13.00 – 13.45 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
13.45 – 14.00 Zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
PODWIECZOREK
Zabiegi higieniczne po posiłku.
14.00 – 17.00 Zajęcia indywidualne z dziećmi . Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.Rozchodzenie się dzieci.