Oferta

„Zdrowe dziecko ze wszystkich rzeczy ,
które lubi robić najbardziej – lubi się uczyć .”

( S. Szuman)

W jakim wieku najlepiej i po co uczyć dzieci języków?

Wprowadzanie języków obcych do otoczenia dziecka należy zacząć w jak najmłodszym wieku, czyli wieku przedszkolnym. To jest czas, kiedy dzieci opanowują język w sposób naturalny – bez wkuwania słówek i gramatyki, lecz przez zabawę.

Jak pokazują badania, do 6-go roku życia dziecko uczy się języków w sposób naturalny, tak samo jak się uczy chodzenia. Łatwość uczenia się języków wynika z tego , że w tym wieku mózg dopiero się kształtuje, tworzą się związki neuronów, czyli sieć neuronowa. Język obcy z kolei stymuluje rozwój związków neuronowych i pracę mózgu. Zatem bardzo istotny jest fakt, że nauka języka obcego aktywizuje pracę od razu dwóch półkul. Budowa mózgu jest tak elastyczna, że pozwala dzieciom w tym wieku z łatwością uczyć się 2 i więcej języków.

Psycholingwistyczne badania pokazują, że nauczanie się języków jest dużym plusem dla dzieci. Profesor i psycholog z Kanady, Ellen Bialystok porównuje uczenie się języków z fitness’em. Dwu i wielojęzyczność pobudza pracę mózgu. Dzieci , które uczą się języków od najmłodszych lat, lepiej sobie radzą z nauką w szkole. Mózg przyzwyczajony do pochłaniania dużej ilości informacji będzie sprawniej pracował , co ułatwi proces uczenia się . Wprowadzając języki obce, oddziałujemy nie tylko na zdolności językowe, lecz także na pamięć i umiejętności komunikacyjne.

Popularne są 3 nieodłączne mity tej teorii:

1. „ Angielski od najmłodszych lat, to zbyt duże obciążenie dla dziecka.”

Nieprawda- efektem nauki języków obcych jest stymulacja pracy i rozwoju mózgu- żadne obciążenie. W wieku przedszkolnym nauka języka obcego odbywa się poprzez zabawę, czyli w sposób naturalny. Nie ma nic wspólnego z nauką tradycyjną, jaka odbywa się w szkole.

2„Lepiej poczekać z nauką języka i rozpocząć go w szkole .”

Nieprawda – w wieku przedszkolnym dzieci obcują z językiem podczas wielu zajęć i uczą się go w sposób naturalny.

3„Dwujęzyczne dziecko myli , miesza języki i nie jest w stanie opanować ani jednego z nich dobrze.”

Nieprawda- badania wskazują, że wszystkie dwu i wielojęzyczne dzieci mieszają języki do 5- go roku życia. Dzieje się tak dlatego , iż dziecko wybiera te słówka i konstrukcje gramatyczne, które są dla niego łatwiejsze. Jednak szybko języki się rozdzielają i dziecko używa ich świadomie , nie myląc i nie mieszając.

Zabawa stanowi podstawową formę aktywności dziecka w przedszkolu, jest naturalną i najskuteczniejszą metoda uczenia się. W swojej istocie jest działaniem swobodnym i dobrowolnym. Odbywa się w określonym miejscu i czasie. Wyróżniamy m.in. zabawy: konstrukcyjne, tematyczne , dydaktyczne, swobodne, twórcze, ruchowe. Stosujemy także krzyżowanie metod i form pracy, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących , praktycznych i nakierowanych na twórcze myślenie tak, aby realizacja działań edukacyjnych opierała się na : doświadczeniu, obserwowaniu, odkrywaniu, naśladowaniu, tworzeniu , usamodzielnianiu. Sposoby osiągania celów przebiegają trójtorowo, w ramach pracy z całym zespołem, w małej grupie oraz indywidualnie z dzieckiem.

Zajęcia dodatkowe w ramach opłaty czesnego:

  • zajęcia rytmiczno- muzyczne
  • zajęcia z językiem angielskim
  • zajęcia z językiem francuskim
  • zajęcia taneczne
  • zajęcia ruchowe w figloraju
  • zajęcia logopedyczne w grupach i indywidualne
  • zajęcia z kodowania i programowania z robotami DASH i DOT
  • cykliczne spotkania z teatrem