Baśnie w dziecięcej wyobraźni

Baśnie tworzone były po to , aby uczynić świat bardziej zrozumiałym lub by pokrzepić serca. Służą natychmiastowej, chwilowej redukcji napięcia u dziecka i wyzwala optymistyczne oczekiwania. Myślenie magiczne w baśniach polega na poszukiwaniu i odnajdywaniu magicznych przedmiotów, dzięki którym osiąga się zamierzone cele.
Po poznaniu wielu baśni był czas na rozwiązanie zagadek i doskonalenie umiejętności manualnych.